0099

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อายุเว็บไซต์ คำอธิบาย หมายถึง


กลับไปบทความหลักของผู้เขียน


อายุเว็บไซต์ คำอธิบาย หมายถึง หาเงินบนเน็ต หาเงินออนไลน์ งานออนไลน์ ธุรกิจออนไลน์ ขายของออนไลน์ ทำงานที่บ้าน ในวงการธุรกิจคนที่มาก่อนมักจะได้เปรียนบริษัทอื่นรวมถึงงานบนเน๊ตก็ไม่ยกเว้น อายุของสินค้าจึงมีผมต่อความรู้สึกของลูกค้า
เช่น งานบนเน๊ต ขายของออนไลน์ตลาดออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุด ถ้าเป็นเมื่อ 5-7ปีที่แล้ว คนคงบอกว่า ebay แต่ถ้าตอนนี้ อายุของสินค้าจึงมีผมต่อความรู้สึกของลูกค้าอายุของสินค้าจึงมีผมต่อความรู้สึกของลูกค้าแค่หนังสืออย่างเดี่ยว แต่ตอนนี้ขายทุกๆ

อย่าง เช่น เดี่ยวกับ ebay แต่ถ้าถามความรู้สึกคนอเมริกา Amazon ยังเป็นตลาดออนไลน์เปิดใหม่ที่ความหน้าเชื่อถือน้อยกว่า ebay อยู่มาก     ถึง Amazon จะเป็นเว็บที่คนทั่วโลกเชื่อถือแต่ความรู้สีกว่ายังใหม่อยู่
ในความรู้สึกของคนบางกลุ่ม
ดั้งนั้นอายุจึงมีผมกับความหน้าเชื่อถืออยู่มาก งานออนไลน์หรือหาเงินบนเน๊ต ควรจะมีอายุ1ปีขึ้นไป แต่ถ้าจะดีควรจะ4ปีจะดีมาก

กิตติชัย