0099

วันพุธที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2557

เพิ่มเติม ทางออกธุรกิจยุคออนไลน์ บทที่2เพิ่มเติม ทางออกทางธุรกิจยุคออนไลน์ บทที่2


กลับไปบทความหลักของผู้เขียน

สร้างรายได้
ทางออกธุรกิจ ทางออกการค้าขาย ทางออกการทำงาน ทางออกประเทศ ทางออกธุรกิจออนไลน์ แก้ไขปัญหาธุรกิจ แก้ไขปัญหาชีวิต ทางออกเรื่องการงานและการเงิน สร้างรายได้ เพิ่มยอดขาย ขยายกำลังการผลิต ขายผ่านเครือข่ายออนไลน์ 

เพิ่มความหน้าเชื่อถือสำหรับธุรกิจ เพิ่มอำนาจต่อรอง หาพันทมิตทางการค้าหรือธุรกิจ ขายสินค้าผ่านโลกออนไลน์ โดยการเพิ่มช่องทางการขาย ขายทั้งปลีก-ส่ง การหาพันทมิตทางธุรเพิ่มปรับปรุ่งสินค้า
 และบริการ
หาพันทมิตทางธุรกิจ ขายสินค้าผ่านทางกลุ่มหรือเครือข่ายหรือธุรกิจ เช่น เราขายสินค้าเป็นสบู่ขิงขัดตัว ข่ายผ่านเครือข่ายธุรกิจแอมเวย์หรือกิฟฟารีน หรือเป็นเครือข่ายประเพศนี้แม้กระทั้งเครือข่ายเล็กๆอย่าง
กลุ่มแม่บ้าน หรือเครือข่ายตำบล หรือขายผ่านกลุ่มคนรักสุขภาพพิวพรรณโดยตรงส่วนผลตอบแทนของกำไรเช่นได้กำไล100บาท เราอาจจะ ได้20-30หรือประมาณ30ประเซ็น ถามว่าทำไมกำถึงน้อยถ้าเทียบกับเราขายเองถ้าเราขายสินค้าเองเราอาจจะได้ 50-80บาทแต่ว่าเราต้องลงทุนลงแรงเองทุกอย่างๆ
แต่ถ้าเราขายผ่านเครือข่ายเราไม่ต้องทำอะไรเลยแต่แค่ได้ส่วนแบ่งน้อยลงแต่ได้ยอดขายเพิ่มขึ้น

ปรับปรุงสินค้าให้เหมาะสมกับยุคออนไลน์
ยกตัวอย่าง สินค้าของธุรกิจเราคือ สบู่ขิงขัดตัว  รูปแบบสินค้าแบบเดิมๆคือเป็นก้อนสบู่แต่เราสามารถเป็นรูปแบบสินค้าเราได้เปลี่ยนเป็นสบู่เหลวขิงขัดตัวหรือก็เป็นผงผสมกลิ่มหอมกลายเป็นสบู่ขิงผงขัด
ตัวกลิ่นกุลาบขายผ่านโลกออนไลน์ โดยการจ้างกลุ่มคนที่มีความรู้มาสร้างฐานข้อมูลในโลกออนไลน์
ให้ได้รับผลประโยชน์ต่อสินค้าและธุรกิจหลังจากนั้น ก็เริ่มสร้างธุรกิจสร้างธุรกิจและสินค้าย้ายเข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ สร้างเว็บไซต์และเริ่มลงรายละเอียดสินค้าเพิ่มแต่ถ้าสินค้าเรายังมีแค่ สบู่ขิงผงขัดตัวกลิ่นกุหลาบเพียงอย่าเดี่ยวเราควรเอาสินค้ามาเพิ่มจากพันทมิตที่มีกลุ่มสินค้าใกล้เคียงกัน
 เพื่อเพิ่มความหลากหลายของสินค้า แล้วในเว็บขายสินค้าควรมีวีดีโอนำแนะสินค้าและข้อดีขอเสียงบางอย่างเพื่อเพิ่มความหน้าสนใจและควรจะมีการจัดโปรลดแลกแจกแถมถ้ามีงานออกบูทขายสินค้าควรลงเพิ่มไว้ด้วยในเว็บด้วยเผื่อความใกล้ชิดของสินค้าและค้า

ทายนี้ควรจะรักษาคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้น และบริหารเงินให้ดีกว่าเดิม พร้อมแผนการตลาดที่ดี รวมทั้งหาเครือข่ายเพิ่มและหาพันทมิตทางธุรกิจด้วย

  
เพิ่มเติม ทางออกธุรกิจยุคออนไลน์กิตติชัย