0099

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ทางออกธุรกิจยุคออนไลน์

ทางออกธุรกิจยุคออนไลน์

กลับไปบทความหลักของผู้เขียน

จริงๆแล้วโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหาและคนส่วนใหญ่เจอปัญหาคนส่วนใหญ่มักจะหนีปัญหาหรือทิ้งปัญหาไว้ไม่ยอมแก้ไข้ และปัญพวกนั้นมักจะมาเป็นภาระกับคนๆนั้นภายหลังหรือคนรอบข้าง เช่น ปัญหาเรื่องฟันผุ คนส่วนใหญ่คิดว่าฟันผุเป็นเรื่องเล็กๆ แต่มันเป็นจุเริ่มต้นของโรคร้าย  คุณรู้หรือไม่ว่าแค่ฟันผุทำให้ติดเชื้อถึงตายได้เหมือนกับคนเป็นหนี้บัตรเคดิตที่คนคิดว่าบัตรเคดิหรือสินเชื่่อต่างๆจะทำให้ชีวิตดีขี้น แต่จริงแล้วมันคือจุเริ่มต้นของปัญหา    


ปัญหาของธุระกิจก็เหมือนกันนะล่ะ คือ เกี่ยวกับ เรื่องเป้าหมายธุระกิจ การวางแผน   เรื่องระบบและกระบวนการ เรื่องทีมงานหรือบุคลากร เรื่องรายได้-รายจ่าย เรื่องการบริหาร ผลิตภัณฑ์หรือสินค้า


อันดับแรก เมื่อเจอปัญหาสิ่งแรกที่เราควรทำ คือ 
1.มีสติ คือ ว่ามีเหตุการร้ายแรงอะไรก็ ตามต้องตั้งสติให้ได้ ถ้าคนรอบๆข้างขาดสติเหมือนกัน
   เราก็ช่วยให้เรามีสติและค่อยหาวิธีแก้ปัญหา
2. วิเคราะปัญหา คือ หลังจากตั้งสติได้แล้ว เราเริ่มต้นเรียบเรียงปัญหาหรือลำเหตุการถ้า
    วิเคราะปัญหาเองไม่ได้ก็ต้องหาคนมา ช่วยวิเคราะปัญหา
3.ความสำคัญ คือ เราต้องรู้ว่า ชื่อเสียงเกียรติยศ หรือปากท้องอะไรสำคัญกว่ากันถ้าวันนี้เรา
  เสียเกียรติยศ แต่เรายังมีชีวิตอยู๋ในวันข้างหน้าก็มีโอกาศเอาเกียรติยศ คืนมาได้
ทางออกธุรกิจยุคออนไลน์


จริงๆแล้วทางออกธุระกิจมีด้วยกันหลายๆทางแล้วแต่เราจะเลือกใช้หรือจะคิดสร้างของออก
สำหรับธุระขึ้นมาเพิ่มใช้ให้เหมาะสมตามกาลเวลาหรือประเภทธุระกิจนั้นๆแต่ตอนนี้ผมขอจบ
บทความ ทางออกธุระกิจไว้แค่นี้ก่อนครับ
เอาทางออกธุรกิจยุคอนไลน์

กิตติชัย