0099

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2556

ทางออกธุรกิจยุคออนไลน์ บทที่2

ทางออกธุรกิจยุคออนไลน์ บทที่2

กลับไปบทความหลักของผู้เขียน


ในบทนี้จะแนะนำทางออกธุรกิจในยุคออนไลน์ จริงมีอยู่หลายวิธีแต่โดยทั่วไปแบบง่าย มี 2วิธี
คือ 1.ลดรายจ่าย 2.สร้างรายได้
      1. ลดรายจ่าย   เช่น การย้ายฐานผลิตสินค้า ลดพนักงาน ไม่จ้างพนักงานประจำ เพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน ใช้สิทธิพิเศษหรือกฎข้อบังคับรวมถึงข้อกฎหมาย ลดเวลาทำงาน   ลดต้นทุนสินค้าการผลิต
      2. สร้างรายได้ เช่น เพิ่มช่องทางขายสินค้า ปรับปรุงสินค้าให้เหมาะสมกับยุคออนไลน์
                                  หาพันทมิตทางธุระกิจเพิ่ม ปล.เพิ่มเติมแผนการตลาดแบบยุคออนไลน์
 


  การลดรายจ่าย

 การย้ายฐานผลิตสินค้าและการลดพนักงานแล้วก็ไม่จ้างพนักงานประจำ  

  การลดรายจ่ายของธุระกิจทั้งธุรกิจขนาด เล็ก กลาง ใหญ่ ต้นทุนที่สำคัญกว่า50ประเซ็นจะเป็นต้นทุนพนักงานค่าจ้างแรงงานและในโลกเราทุกๆวันนี้ประเทศไหนที่มีค่าแรงถูกก็จะถูกเลือกเป็นฐานการผลิตสินค้า ไทยเคยถูกเลือกเป็นฐานการผลิตเมื่อ 10 กว่าปีที่แล้วแต่เมื่อรัฐบาลประกาศขึ้นค่าแรง 300 บาทถึงจะทำได้หรือไม่ได้แต่ก็มีผลต่อธุรกิจจะมีธุรกิจบางธุระกิจย้ายฐานการผลิตออกจากไทยเพื่อไม่ต้องการแบกภาระต้นทำแรงงานแต่ก็มีบางธุรกิจไม่ย้ายก็จากไทยแต่ก็คิดกลยุทธ์เพิ่มขึ้นมาคือการลดพนักงาน และไม่จ้างพนักประจำเผื่อลดรายจ่าย

  เพิ่มประสิทธิภาพนักงาน 

การเพิ่มประสิทธิภาพพนักงาน คือการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานให้สามารถทำงานให้หลากหลายหรือทำงานที่เคยทำแต่ผลของงานออกมาดีกว่าเดิมแต่การจะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนั้น

อาจะได้มาจากการฝึกอบรมที่ธุรกิจฝึกให้เองหรืออาจจะได้จากตัวพนักงานเอง เช่น การอ่าน การคิดแบบ
ใหม่หรือการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับงานที่ทำเพิ่มเติม แต่การที่พนักงานจะคิดเพิ่มประสิทธิให้กับตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ทำโดนยาก เลยธุระกิจต้องเป็นต้องตั้งกฎขึ้นมาเช่น ตำแหน่งผู้จัดควรจะมีความรู้ด้านไหนบ้าง
แล้วต้องเพิ่มเติ่มความสามารถอะไรเข้าไปอีก


  ใช้สิทธิพิเศษหรือกฎข้อบังคับ
  การใช้สิทธิพิเศษหรือกฎข้อบังคบรวมถึงข้อกฎหมายให้เป็นประโยชน์ ประเภอของธุระกิจและขนาดของธุรกิจ  บุคคนธรรม หรือองกรค์ เช่น สหกรณ์ SME  ห้างหุ้นส่วนจํากัด  บริษัท จำกัด หรือ
บริษัท

  เพิ่มเติม ทางออกธุรกิจยุคออนไลน์ บทที่2
ทางออกธุรกิจยุคออนไลน์ บทที่2

กิตติชัย