0099

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

อันดับ คำอธิบาย คือ หมายถึง ความหน้าเชื่อ ที่จัดให้้เว็บไซต์นั้นๆ


กลับไปบทความหลักของผู้เขียน


อันดับ คำอธิบาย คือ หมายถึง  ความหน้าถือเชื่อ ที่จัดให้เว็บไซต์นั้นๆมีความหน้าเชื่อถืออยู่ที่เท่าไหร่ และเลยมีการตั้งเว็บจัดอันดับขึ้นมา เพื่อให้เครดิตเว็บไซต์ที่มีความหน้าเชื่อถือ ความหมายของเว็บ
ไซต์ งานออนไลน์ ทำงานผ่านเน๊ต ธุรกิจออนไลน์ ทำงานบนเน๊ต ทำงานที่บ้าน เว็บพวกนี้
ต้องมีอันดันโลก ไม่ต่ำกว่า 50000 ของโลกเว็บบางเว็บใช้หลายวิธีที่ทำให้เว็บตัวเองอยู๋อันดับๆสูง
เพื่อจะทำเงินแต่เว็บพวกนี้จะไม่สามารถเข้าถึงอันดัดที่50000ได้และเราพอจะไว้ใจกับเว็บได้อยู่
แต่นั้นไม่ได้แปลว่าจะทำได้เลยแต่ว่าจะปลอดภัยแต่ต้องมีองค์ประกอบอื่นอีก
  
  


อันดับ คำอธิบาย

;;  

กิตติชัย